CASC China Jiuding Automotive Supplier Certifications Co., Ltd

CASC

Zhongren Building, Jia 10Chaoyangmenwai Street, Chaoyang District

Beijing

100020 P. R. ChinaMr. Fei Xiao

Tel: +86 10 65993900

Web: www.casc-cert.com

Job Postings: